Как работи съвременният лък компаунд и различните системи ексцентрици

За да можете да изберете правилния лък за конкретния случай и да го ползвате правилно е необходимо да знаете принципа му на работа, видовете системи и техните добри и слаби страни.

Всеки път, когато натиснете една пружина я принуждавате да съхранява енергия. Ако вземете една пружина и я натиснете, то вие я принуждавате да акумулира енергия. Ако отпуснете натиска, то енергията ще се отправи в обратна посока и ще предаде акомулираната вече енергия. Така работят и рамената на лъка. Те са просто пружини. При съвременните лъкове с ексцентрици/камове/, кращата на рамената не се сгъват назад към стрелецът само от тетивата, както е в традиционните лъкове и тези без ексцентрици, а при тях тетивата  в комбинация с въжетата са тези които вършат това.

Ексцентриците при сложния лък са просто една система от лостове, която ви дава механично предимство когато съхранявате енергията на рамената на лъка при цикъла на опъването му.

Системата на ексцентриците е създадена от тетива, един или два ексцентрика и един или два кабела. При лъковете с проста система от два ексцентрика единия край на единия от кабелите е закачен за ексцентрика, а другия за оста на противоположното рамо и съответно в обратната посока за другия ексцентрик. Когато опъвате тетивата, вие завъртате ексцентриците /камовете/ около оста им и съответно изтегляте въжето нагоре, което пък изтегля рамената едно към друго. При лъкове с два ексцентрика двете въжета работят заедно.
При лъковете с един кам имаме само едно въже, което изтегля и двете рамена едно към друго. Когато изтеглите тетивата, камът се завърта и върши едновременно две неща. Позволява на тетивата да се изтегли към стрелеца и в същото време завърта въжето така, че то да изтегли и двете рамена на лъка. Резултатът е същият. Рамената се напрягат и лъкът акомулира енергия.
Профилът на кама определя нивото на трудноста на опъна и колко енергия ще акомулира лъка. Инжинерите конструират камовете така, че да получат това което искат. Те могат да ги конструират да са бързи, като карат кривата на силата на опъна бързо да се повиши още от самото начало на опъване на лъка като по този начин лъка  акомулира повече енергия или ги конструират с профил при който този процес ще е по плавен. При него кривата на силата на опъна се повишава по бавно и постепенно, като акомулираната енергия ще е по-малко.

КАК ВЪЗНИКВА ОТПУСКАНЕТО – LET OFF

Ексцентрика е удобен начин да се комбинират два лоста. Едното рамо тръгва от кабела до оста на рамото, а другото от оста до тетивата.
Образно казано имаме две различни сила движещи се към опорната точка – оста и обратно. В това може да се обедите, като гледате ексцентрика когато лъка се опъва. Първоначално тетивата е по-близо до оста, а въжетата са по далеч от нея. Когато лъка се опъне, тетивата се отдалечава, а въжетата се приближават. Имаме момент на отхлабване – Let of когато въжетата са по-близо до осите на ексцентриците. В този момент тетивата е най-отдалечена. Това ви дава предимството в края на опъна да не опъвате силно за да удържите силата на лъка.

Повечето ловци, които ловуват от платформа на дърво, особено зимно време предпочитат по-меки за опъване лъкове, защото се стреля от по-близка дистанция и бързината на стрелата не е от такова голямо значение, както когато се ловува на земята и на по-големи дистанции.

ЗАЩО ЧУВСТВОТО ПРИ ПЪЛЕН ОПЪН Е РАЗЛИЧНО

Някои лъкове имат солидна „стена“ при пълно опъване на лъка, а други – по-мека. Това чувство се определя от профила на канала по който се движат въжетат в последната им част когато въжето е най-близо до оста. Ако каналът е прав и дълъг в тази му част, имаме здрава „стена“ и ексцентрика не може да се движи повече, въжето го
заключва. Друг начин да се получи твърда „стена“ е използването на твърдо прикрепен към кама болт, които опират в рамото в крайната точка на въртене и не допуска повече негово завъртане.
Ако е каналът е малко заоблен, то тогава можете да опънете тетивата още съвсем малко, тогава имаме мека стена.
Независимо как е постигнат ефекта на твърдата „стена“ тя има редица предимства защото определя еднакво опъване всеки път и еднакво пускане на стрелата.

Солидната „стена“ е за препоръчване, защото има редица предимства.

ЗАЩО НЯКОИ ЛЪКОВЕ СА ПО-БЪРЗИ

Най-използвания начин за измерване на началната скорост на стрелата е IBO speed метода. При него измерването се прави с лък 70#, дължина на опън 30 инча и тежина на стрелата 350 грейна, като тетивата не се отежнява с нищо. Бързите лъкове са тези които началната скорост на стрелата е над 320fps.

Скороста на стрелата се определя от следните три фактора: профила на камовете; базата – разстоянието от тетивата до гърба на ръкохватката в неопънато състояние на лъка и от ефективноста – КПД на лъка.

Профила на камовете: колкото повече енергия може да се акомулира чрез тях, толкова по-голяма е скороста и обратно, като и в двата случая пиковата сила на лъка остава една и съща. При еднакви по сила но различни по скорост лъкове, при бързият лък силата на опън се усеща така, че все едно се опъва по-силен лък.

Базата: колкото е по-малка, толкова по-голям е потенциала на лъка за по-висока скорост и обратно. При по малка база стрелата е по-дълго време закачена на тетивата по време на изстрела и по този начин приема повече кинетична енергия от лъка.


Ефективност: изразява се във възможноста на лъка да връща максимална част от акомулираната при опъването му енергия. При стрелбата, част от енергията се губи поради триене на въжетата в каналите на камовете, кабел гарда, има също и оставащата енергия в раменете след като стрелата излети от лъка. Тази енергия се изразява във вибрации и шум. При равни други условия, колкото е по ефективен лъка, толкова той е по-бърз. При равни условия ефективноста на лъка спада, когато се увеличи силата на опъна или се намали теглото на стрелата. Това е причината по-леката стрела да има по-малка пробивна сила в сравнение с по-тежката. По-леката стрела поема по-малко енергия в сравнение с по-тежката и това води до изтичане на голяма част на полезната енергия през лъка, което пък води до повече шум. Изстрела с по-лека стрела е по-шумен.

РАЗЛИЧНИТЕ СИСТЕМИ КАМОВЕ

Два кама: това е първата система използвана в тези лъкове, но тя  става проблемна, когато започват да се създават по-агресивни камове за повече скорост. Камовете стават много капризни откъм синхронизацията им. Минимална разлика в дължината на единия кабел води веднага до излизането им от синхрон и това се изразява в лош полет на стрелата, който не може да бъде оправен с друго освен с ново синхронизиране. И това требва да се проверява много често след всяка стрелба и съответно камовете да се синхронизират веднага. Това води до постоянно настройване на системата, което отнема много време и я прави непривлекателна.
Как чувствате лъка при опъването му и вида на стената, са в пряка връзка от системата камове на лъка.

Един кам: При тази система горното рамо е с кръгло колело, а долното с ексцентрик. Кръглото колело има за цел единствено да придвижва тетивата при опъване. Долния ексцентрик както казах по-горе върши две неща – задвижва силовия кабел опъващ рамената и подава тетивата назад като определя правото движение на белега на който се поставя стрелата. При тази система лъковете не са толкова чувствителни към дължината на кабела. Лекото му разтягане не е проблем защото тук имаме само един кам и лъка стреля нормално и в този случай.

Хибридна камова система: можете да гледате на нея като смесица от двете горни. Тази система върши същата работа като системата с един кам, защото горния кам е вързан за долния който е водещ. Така горният кам става подчинен кам. Тази система е по-малко чувствителна към разтягането на кабелите. Тя дава по-добра възможност за постигане на по-правот движение на белега на тетивата напред и назад, което е важно за правилното движение на стрелата.

Модифицирана хибридна система: някой наричат тази система binary. При нея горния и долния кам са огледално отражение един на друг. Вместо единия край на въжето на ексцентриците да е закачен на рамото, той е закачен на срещуположния ексцентрик. По този начин те работят заедно като при хибридната система. И тъй като и двата кама са напълно еднакви, много лесно се постига идеално право движение на белега на тетивата. Голямата разлика от хибридната система е, че тук няма водещ и подчинен кам. И тъй като са свързани заедно, те не могат да излязат от синхрон независимо, че някое от въжетата може да се разтегне повече от другото.

Изборът на лък е въпрос все пак на личен избор, но е добре когато сме изправени пред избор да имаме впредвид как работят различните системи и какво постигаме с тях.

Post to Twitter

Постави тази статия в    Svejo

Оставете Коментар по тази статия