СТРЕЛБА С ЛЪК – 3D състезания


Уважаеми читатели, в тази статия ще ви въведа в най-приложното състезание по стрелба с лък – състезанията 3D. Те са широко разпространени в целия свят на регионално и световно ниво. Ежегодно милиони стрелци мерят сили и умения по спортните терени. Този приложен спорт има най-голямо разпространение в САЩ и доминира над всички видове състезания по стрелба с лък. Това са много интересни състезания, защото приближават максимално стрелеца до реалната ловна обстановка. Най-общо, те приличат на състезанията FIELD. Приликата се изразява в това, че се провеждат предимно в гористи и планински местности и състезателите също са разделени на групи. Съществуват обаче малки несъществени разлики в правилниците за провеждане на тези състезания при различните континентални организации, върху които няма да се спирам сега. В основата си обаче всички използват основно американския правилник за провеждане на турнирите.
При провеждането им всички състезатели са разпределени по класове и категории, а също така и по възрастови групи. Състезателите се разделят и по пол. Мъжете и жените стрелят в отделни групи. По видове лъкове разделянето е на: лъкове компаунд; лъкове рекърв; традиционни лъкове и арбалети. Във всяка една група има също разделяне на състезателите по категории: категория без ограничения – използват се всякакви лъкове от даден клас с всякакви аксесоари като – спортни стабилизатори, мерници, стрели и спусъци; категория с ограничения – има ограничения за аксесоарите – вида на мерника, на стабилизатора, не се допуска използването на спусък.

Другата категория е стрелба само с лък без да се използват каквито и да било мерници, спусъци и стабилизатори. Този стил се нарича „Bear bow“ или метафорично преведено – чист или гол лък – без аксесоари. Последната категория е така наречената ловна категория или hunter class. При нея лъковете компаунд отговарят на 100% на един ловен комплект. При тях се използват мерници, стабилизатори и спусъци, но има ограничение в дължината на стабилизатора – до 12“ и вида на мерника – до 5 пина. Те трябва да са типично ловни варианти.
3D състезанията протичат в следния ред. След разпределянето на състезателите по групи и класове се извършва жребий за комплектоването на групите, като всяка отделна група не трябва да надвишава 5 състезателя. По определеното трасе се поставят триизмерни мишени, които са с размера и цвета на истински животни.

На всяка мишена са очертани релефно с вдлъбната линия виталните зони за поражение на всяко животно, които зони нямат правилна форма а обхващат най-жизнено важните вътрешни органи за поражение. Точкуването при попадение се опрделя по следния начин: попаденията във виталната зона се точкуват с 8т, попадение в сърдечната област 10т, попадение във феморалната артерия – 14т и попаденията в останалата част на трупа на животното – 5т. Попаденията в краката под колянната става или в ушите на животното-мишена не носят точки на стрелеца.

Мишените се поставят на дистанции от 5 до 45м в зависимост от големината на мишената/силуета на животното/. Поставят се на места с различна денивилация, както и максимално копиране на една реална ловна ситуация – зад храсти и дървета или между дървета, като в тези случаи виталните зони трябва да са видими ясно от позицията на стрелба. Често се използват и движещи се животни-мишени, а така също и специални стойки/чакала/ за дърво на които състезателя се качва и прави изстрела от там. Мишените-животни се поставят и под различен ъгъл спрямо точката на стрелба, но той не може да бъде по-голям от 45 градуса. Трябва да отбележа, че линиите определящи виталните зони не се виждат от точката на стрелба. Тъй като те са различно разположени за различните видове животни, стрелецът трябва да е запознат добре с анатомията на животните за да произведе прецизен изстрел в нужната зона.

Дистанцията от линията за стрелба до съответното животно-мишена не се знае и всеки стрелец трябва сам да я определи на око. Използването на каквито и да са уреди за измерване на разстояние или отметки по лъка или части от него е забранено. Единственият разрешен уред е бинокъл, с който състезателя може евентуално да види разположението на виталната зона на животното-мишена. Стрелеца трябва да направи изстрела за 90секунди, като има право да изстреля само една стрела. Времето започва да тече от момента на излизането на предходния състезател от точката за стрелба. От точката за стрелба може да стреля само един състезател, а другите изчакват от страни и нямат видимост до мишената. Забранено е също така да се води разговор между състезателите, както и всякакви коментари относно дистанцията до мишената, разположението на виталните зони и др. При нарушения на тези правила състезателя се дисквалифицира. Състезанието протича в два кръга, като се минава два пъти по трасето с мишените. Сборът от събраните точки от двата кръга определя крайното класиране на всеки един състезател.
Този начина на провеждане на тези състезания ги правят изключително атрактивни и ги приближават изключително много до реалната ловна обстановка.

Редовното практикуване на този вид стрелба с лък дава възможност на всеки стрелец да придобие изключително много умения, които в последствие се прилагат в реалния лов и водят до отлични ловни резултати.

Автор на статията: Костадин Димитров

Post to Twitter

Постави тази статия в    Svejo

Оставете Коментар по тази статия