Начало ЛовАроматни примамки, елиминатори на миризмиЗащита от диви животниРепелент срещу диви животни Animalit

Репелент срещу диви животни Animalit
Обем разфасовка:*
Количество:*
Цена: 2900лв.
* За размери на дрехи моля натиснете тук.
Репелент срещу диви животни Animalit

Един от най-добрите продукти за отблъскване на диви животни.

Отблъскваща миризма, изработена от естествени съставки за всички видове дивеч, особено за диви свине, елен, сърна, зайци, лисици и къртици. Трябва да се разрежда с вода, т.като продуктът представлява концентрат. Той разпространява интензивен, но не неприятен аромат за хората, поради което може да се използва и в обитаеми райони. Продължителност на действието около 2-3 месеца.

Използвайте биоциди безопасно. Винаги прочитайте етикета и информацията за продукта преди употреба.

Предлага се в се в следните варианти:
- репелент от 250 мл.
- репелент от 1 л.
- репелент от 5л.

Забележка:
Количествата са ограничени, възможен срок на доставка от 2 до 3 седмици.

Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини алергична кожна реакция. Токсичен за водния живот с дълготрайни ефекти. Пазете извън обсега на деца. Носете защитни ръкавици /защита на очите/ защита на лицето. АКО ПОПАДНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Извадете контактните лещи, ако има такива и е лесно. Продължете изплакването. Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ЗА ОТРАВАНЕ/лекар. Ако се появи дразнене на кожата или обрив: Потърсете медицинска помощ / помощ. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Изхвърлете съдържанието / опаковката в съответствие с местните / регионални / национални / международни разпоредби. Активна съставка: гераниол
Продуктов номер: 6984.
Забележка
* Посочените цени са с включен ДДС.
* Посочените цени не включват доставка. За цени на доставка, моля натиснете тук.
Други продукти