Начало Общи условия

Общи условия на Аутдоор Актив БТ ООД

Ползването на електронният магазин на "Аутдоор Актив БГ" ООД с адрес www.outdooractivebg.com, наричан по-долу за краткост Електронен магазин и на стоките и услугите предлагани в него от "Аутдоор Актив БГ" ООД, , представлява признаване, приемане и съгласие, че Клиентът/ползвателят, наричан за краткост Потребител ще бъде обвързан от настоящите условия, независимо от това дали ползването се извършва от свое име или от името на друго физическо или юридическо лице.

Потребителя е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Електронен магазин незабавно.

При ползването на този Електронен магазин, Потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия постановени от законодателството на РБ и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия.

"Аутдоор Актив БГ" ООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел и запознал с настоящите общи условия.

"Аутдоор Актив БГ" ООД си запазва правото да променя, изтрива и редактира Общите условия по всяко време, като съответните промени ще бъдат публикувани на адреса на Електронният магазин: www.outdooractivebg.com.

Електронният магазин неговото съдържание, включително, побликувани на електронен адрес www.outdooractivebg.com както и други обекти на интелектуална собственост съгласно Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) и Разпоредбите на ЕС, и се намират под закрилата на законите на Република България, Европейския Съюз и други международни нормативни актове.

Електронният магазин съдържа материали, названия или търговски марки, които могат да бъдат собственост на други фирми, организации и сдружения, и които също са защитени от законите за авторските права и за търговските марки.

Съдържанието на Сайта може да се използва, копира и разпространява без изричното съгласие на "Аутдоор Актив БГ" ООД.

Всяка неоторизирана употреба на съдържанието може да наруши авторски права или други законови разпоредби. Използването на каквото и да е съдържание, освен това, което не противоречи на настоящите правила и условия за ползване, без писменото разрешение на собственика на съдържанието, е изрично забранено.

Вашият достъп до този Сайт както и никоя част от съдържанието му не може да бъде тълкувано като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, търговските марки или фирмени знаци, описани по-горе или намиращи се в Сайта без предварителното писмено разрешение на техния собственик.

горна част на страницата

Аутдор Актив БГ ООД гарантира пълна конфиденциалност на личните данни на своите клиенти, декларирайки, че те няма да бъдат използвани за различни от предназначението си цели, които са както следва:

  • установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около поръчката и/или начините за нейната доставка и заплащане;
  • попълване на предоставените от Потребителя данни при издаване на информационна бланка за клиента относно поръчката;
  • попълване на предоставените от Потребителя данни във фактура и/или проформа фактура;
  • ползване на Предоставените от Потребителя данни за регистрирането му като потребител в базата данни на Аутдор Актив БГ ООД;
  • попълване на предоставените от Потребителя данни в гаранционна карта, съпътстваща закупеният продукт.

горна част на страницата

Началото на търговските взаимоотношения между потребителя и Аутдор Актив БГ ООД започват при изпращането на поръчката от потребителя, а именно: след попълването на изискваните лични или фирмени данни, съгласяване с общите условия за покупко-продажба на стоки и/или услуги от Аутдор Актив БГ ООД през електронният магазин на адрес www.outdoractivebg.com и натискане на бутона "изпрати".

горна част на страницата

Изпълнението на поръчката започва от момента на запознаване с поръчката от страна на служител на фирмата. Ако поръчката е изпратена в неработен за фирмата ден или извън работно време, но в рамките на работната седмица, то изпълнението й ще започне в началото на следващата работна седмица или на следващия работен ден. При евентуална промяна на стойността на поръчаните стоки в периода между изпращането на поръчката и стартирането й, Потребителя т заплаща стоката на цената, на която я е поръчал.

горна част на страницата

Потребителят има правото да промени поръчката си или да се откаже от нея в рамките на един час в работен ден, считано от момента на изпращането й до служител на Аутдор Актив БГ ООД. При промяна на поръчката Потребителят не се задължава със закупуването на стока на същата стойност, както и стока от същата марка. Ако е издадена фактура, същата се анулира или се издава кредитно известие. Приемо-предавателния протокол се унищожава. Платената сума се възстановява на Потребителят.

горна част на страницата

Аутдор Актив БГ ООД се задължава да следи придвижването на стоките след предаването им на куриерската компания. Потребителят има право да бъде информиран за местоположението на пратката, както и оставащото време до доставката. В случай на забавяне на доставката по вина на куриерската компания Аутдор Актив БГ ООД се задължава да уведоми потребителят веднага щом бъде получен сигнал за забавяне от страна на куриерската компания. Всички пратки са застраховани върху цялата обявена стойност и в случай на загуба от страна на куриерската компания Аутдор Актив БГ ООД се задължава да изпрати повторно пратка.

горна част на страницата

Потребителят получава заявените стоки на посочения адрес за доставка, или от най-близкия офис на куриерската фирма. В момента на доставката потребителя получава стоките с прикрепена фактура, гаранционна карта и приемо-предавателен протокол.

Срока за доставка на поръчаните стоки/услуги е 3 работни дни от датата на плащане, в случай, че стоката/услугата не е изчерпана от наличност и/или е със други, изрично упоменати срокове за доставка.

Цени за доставка

горна част на страницата

Потребителят има право да се откаже от договора и върне стоката в рамките на седем работни дни считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания, с която работи Аутдор Актив БГ ООД. Стоките не трябва да имат нарушен търговски вид: да не липсват опаковки, документация, трайни носители, да не бъде инсталирана операционна система, да няма видими драскотини по повърхностите на стоката, да не липсват лицензационните стикери, както и компоненти от стоката.

Аутдор Актив БГ ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоките не по-късно от 30 дни считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно ЗЗП Чл. 55. ал.6.

горна част на страницата

Рекламации относно закупени от Аутдор Актив БГ ООД стоки се приемат ако те са направени своевременно, като фирмата се ангажира със записването им във съответния регистър според член 127 ал.2 от ЗЗП.

горна част на страницата

Преди употребата на всеки един артикул, моля, запознайте се с приложените към продукта специфични условия за безопасност. При неспазването има Аутдор Актив БГ ООД не поема отговорност за причинени щети и нарушена гаранция поради неправилна експлоатация на закупен от електронният магазин продукт.

горна част на страницата

Гаранцията е валидна при спазването на условията за експлоатация на съответната стока и не включва проблеми, предизвикани умишлено и/или по вина на Потребителя на съответния продукт.

Гаранцията на стоките и услугите, предлагани от Електронният магазин на Аутдоор Актив ООД е както следва:

Лъковете

– Предлаганите лъкове в Електронният магазин са с доживотна гаранция при експлоатация в съответствие с изискванията на производителят. При нарушаване на гаранционните условия на производителят, поетият ангажимент за гаранционно обслужване от страна на Аутдор Актив БГ ООД отпадат.

В тази връзка Потребителя трябва се счита за уведомен, че ще ползва за обслужване на закупеният от електронният магазин лък сервизът на Аутдоор Актив БГ ООД. При обслужване на лъка от друг сервиз, гаранцията за лъка отпада автоматично. Изключение правят лицензираните от производителя сервизи на територията на страната.

Ловни обувки и такива за планински преходи ( hiking & tracking)

- Предлаганите обувки в Електронният магазин са с гаранцията е 6 (шест) месеца от датата на получаване на стоката, освен ако производителят не е упоменал изрично други гаранционни срокове. Гаранцията е валидна при спазването на условията за експлоатация на

Екипировката за скално катерене и спелеология

Всичките продукти в каталог "Спелеология и скално катерене", свързани с осигуряване безопасността притежават необходимите сертификати за качество.

За останалите продукти:

Гаранцията за продуктите от съответен продукт е в съответствие с гаранционните срокове, предоставяни от производителя.

горна част на страницата