СТРЕЛАТА

Ловна стрела в полет


Важен елемент в стрелбата с лък, независимо дали е за спорт или за лов е стрелата. От правилният избор на подходящата стрела зависи успеха както в лова така и в спортната стрелба. Този избор е критична точка и по тази причина бих искал да коментирам някои важни аспекти за стрелата и нейния избор.
Основно стрелите според материала от който са направени са следните видове: дървени; стъклопластни; алуминиеви, карбонови и алуминиево-карбонови стрели.
Дървените стрели са познати още от древността. Те са използвани както за лов, така и за война. Тези стрели имат отлични качества за тази цел. По-тежки са, и на тях са слагани тежки бойни остриета, основно с два режещи ръба. Използвани са и три режещи ръба но предимно от конните народи, към които спадат и древните българи. Този тип върхове не са били познати дълго време в Европа. В момента, тези стрели се използват предимно от стрелците с инстинктивни лъкове. Оперението им е задължително с естествени пера. Материалът от който се произвеждат днес е основно кедрово дърво. Основен техен недостатък е това, че ако не са обработени с тънък слой лак, то те се изкривяват от влагата.
Стъклопластните стрели са рядко използвани в днешно време. Произвеждат се от фибростъкло, но нямат добри летателни характеристики поради което се използват основно за деца или съвсем начинаещи стрелци и то основно заради ниската им цена.
Алуминиевите стрели са се използвали дълго време както в спорта, така и в лова. Те са направени от алуминиеви сплави с различни диаметри и твърдост. По настоящем се използват в спортната стрелба основно на закрито заради по-големият им диаметър. Използват се също и за лов, но са доста тежки и параболата им е доста по-голяма. Друг недостатък е, че лесно се изкривяват при вадене от по-твърди мишени. По настоящем, все по-малко ловци с лък ги използват за лов. Използват се предимно за най-едрия дивеч поради по-голямата им тежест.
Карбоновите стрели са нещо което даде на стрелците голям избор за тежест, гъвкавост и точност. Те се произвеждат основно от карбон. Съществуват множество фирми, които ги произвеждат и предлагат на пазара. Това е една съвременна стрела с отлични летателни характеристики, даваща богат избор на стрелците. Друг техен плюс е това че те не се кривят като алуминиевите стрели. За сметка на това обаче те са доста по-крехки и се чупят. В момента тези стрели се използват масово за спорт и лов, като успешно заменят останалите видове.
Алуминиево-карбоновите стрели са хибридни. С използването на съвременни технологии стана възможно съчетанието на тези два материала. Основно при тях карбона се полага върху тръбичка от алуминиева сплав. Това дава възможност за постигане на по-малък диаметър на стрелата като се запази твърдостта, здравината на стрелата и в същото време се подобряват летателните характеристики поради по-малкия диаметър.
Според формата, стрелите са три вида: цилиндрични – повечето произвеждани в момента стрели; вретеновидни и конусни. Последните два вида се използват основно за спортни цели, за постигането на високи спортни резултати. Вретеновидната форма на стрелата е позната още в древността. Днес такива са основно алуминиево-карбоновите стрели.
Стрелата, независимо дали е спортна или ловна има следните компоненти: тяло – направено от изброените по-горе материали; връх – спортен или ловен; алуминиева втулка за навиване на върха, пера – предимно три броя, залепени под ъгъл от 120 градуса направени от съвременни пластични материали или естествени и седло – пластмасово, което има прорез в който влиза тетивата.

Съставни компоненти на стрелата


Особено важно е да се знае, че изборът на стрела зависи от това каква е силата на лъка, дължината на опъване, вида на лъка и целта за която ще се използва стрелата. Всяка фирма производител дава таблица с размерите на стрелите които произвежда и е задължително използването на тези таблици при избора на стрели с оглед правилният и полет при изстрел. Неправилно избраната стрела може да доведе до проблеми при полета и оттук до силно влошаване на точността. Независимо, че се използват тези таблици, често пъти се налага допълнително настройване на стрелата, за получаване на идеалните параметри на полета и. Това става, като се използва различна дължина в определени граници, промяна на тежестта на върха или тежестта на перата и седлото, а така също и с промяната на силата на опън, когато това е възможно. Основните показатели за правилен избор на размера на стрелата е отличния полет и доброто групиране на стрелите на различните дистанции.
Определянето на дължината на стрелата зависи от дължината на опъване, вида на лъка и вида и мястото на което стои поставката за стрелата. Прието е, че дължината на стрелата трябва да такава че да стърчи минимум 2,5см след поставката на стрелата на лъка, като не надвишава 4см.

Определяне дължината на стрелата


Препоръчвам обаче, определянето на дължината на стрелата да става на базата на пробата. Поставя се стрела на лъка, опъва се до точката на прикладване и след това се отбелязва желаното разстояние след поставката, като се спазва посочения по-горе диапазон. Трябва да се знае, че дължината на стрелата се мери от точката на контакт на седлото с тетивата, до началото на върха, с други думи дължината на върха не влиза в дължината на стрелата.
Желателно е тези проби да се направят няколко пъти преди да се бележи и отреже стрелата. Добре е стрелата да се остави малко по-дълга с оглед на бъдещата и настройка за постигане на максимално добри полетни характеристики. В случай, че стрелата е неправилно избрана, то тогава каквито и да са промени в дължината и и тежестта на компонентите и и силата на лъка няма да дадат търсените резултати. В този случай, се купуват стрели с друг размер. Бих искал да препоръчам, след като се намери правилната стрела с компоненти, дължина и размер, да си запишете цялата информация за нея. Така при покупка на нови стрели няма да хабите време за нови тестове, а по бързо ще направите своя избор и ще се наслаждавате на стрелбата.

Статията е написана от Костадин Димитров

Post to Twitter

Постави тази статия в    Svejo

Оставете Коментар по тази статия